Projekt "Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON - Zajęcia grupowe i indywidualne 11.05. 2021 -31.12.2021", realizowany jest we Wrocławskim Centrum Psychostymulacji, które mieści się w lokalu Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji przy pl. Św. Macieja 5 II.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne, które:
- mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Grupą docelową projektu stanowić będą dzieci niepełnosprawne z zespołem Downa, autyzmem lub zespołem Aspergera, dysfazją i innymi zaburzeniami mowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną. W projekcie wezmą udział jak najmłodsze dzieci, czyli te , które teraz zgłaszają się na terapię z powodu braku mowy lub z bardzo dużym opóźnieniem rozwojowym oraz dzieci starsze i nastoletnie.

Przez cały czas realizacji projektu będziemy prowadzić badania postępów w zakresie rozwoju mowy oraz myślenia poszczególnych osób, w postaci obserwacji klinicznych, które zostaną wykorzystane w podsumowaniu przygotowanym po przeprowadzeniu projektu. 
Nauka mowy oraz myślenia prowadzona metodą Dyna-Lingua M.S.  daje bardzo dobre efekty w zakresie poprawy komunikacji, uspołeczniania i usamodzielniania się.

 

Okres realizacji projektu: 11.05.2021 do: 31.12.2021
Wartość projektu: 83 000,00