NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU "Klub Grupy Wsparcia Dyna-Lingua"
  • Małgorzata Młynarska
  • 11.03.2021 r.

Informacje o naborze do Projektu „Klub Grupy Wsparcia Dyna-Lingua
Kochani Przyjaciele!
Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji
poszerza i pogłębia działalność związaną z aktywizacją zawodową osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach grantu unijnego powstanie "Klub grupy wsparcia Dyna Lingua" na pl. Św. Macieja 5 i w Równiku przy ul.Jedności Narodowej 47. Rozpoczęliśmy już nabór uczestników do tego Klubu. Połowa miejsc jest już zajęta przez pracowników Równika i uczestników terapii odbywającej się w naszym stowarzyszeniu.
Zapraszamy chętnych do udziału w grancie (około 30 osób).
Pozdrawiamy serdecznie
Twórcy i Zwolennicy Psychostymulacji.

 

Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji we Wrocławiu jako lider projektu, w partnerstwie z firmą Dobre Kadry Centrum badawczo-rozwojowe Sp. z o.o. oraz partnerstwie wspierającym WPT - Wrocławski Park Technologiczny S.A. ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie.
Zakres wsparcia:
uczestnicy Projektu zostaną objęci metodą aktywizacji „Dyna-Lingua M.S.”
w ramach Projektu przeprowadzona zostanie diagnoza uczestnika oraz opracowany zostanie indywidualny program rozwojowy;
w ramach godzin funkcjonowania Klubu zapewniona będzie opieka dla uczestników Projektu
Klub funkcjonował będzie w systemie dziennym od godziny 9.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku oraz od 10.00 do 15.00 w soboty
- dla uczestników organizowane będą indywidualne i grupowe działania terapeutyczne;
- uczestnicy otrzymają indywidualne wsparcie psychologiczne;
- dla uczestników organizowane będą działania integracyjne, w tym w formie wyjazdowej;
- w ramach działań Klubu prowadzona będzie aktywizacja zawodowa uczestników w formie terapii przez pracę w następujących kategoriach zawodowych:
kelnerstwo/kucharstwo,
krawiectwo lekkie/hafciarstwo,
florystyka/malarstwo,
sprzątanie/opieka nad zwierzętami domowymi, · ogrodnictwo/pielęgnacja roślin domowych,
renowacja antyków.
W ramach działalności Klubu zapewniony będzie jeden posiłek w ciągu dnia (danie obiadowe);
planowane są także szkolenia podnoszące kompetencje rodziców/ opiekunów w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.
Wymagania formalne wobec uczestników projektu:
- osoby w wieku powyżej 18 lat;
- posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, bądź posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności sprzężonej, w ramach której występuje niepełnosprawność intelektualna;
- zamieszkanie na obszarze województwa dolnośląskiego.
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, bądź ważne orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej, w ramach której występuje niepełnosprawność intelektualna;
- formularz zgłoszeniowy; FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
- oświadczenie o miejscu zamieszkania; OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Uczestnik Projektu (lub jego rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia wskazanych dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową przesyłając ich skan.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Skany dokumentów należy przesłać na adres mailowy logopedia1952@wp.pl w terminie do dnia 15.04.2021 do godz. 14-tej.
Projekt realizowany w okresie od marca 2021 r. do listopada 2023 r.
Miejsce realizacji projektu:
lokale Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji we Wrocławiu: Wrocław, pl. Św. Macieja 5/24, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 47 (Cafe Równik)
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.
Adres Biura projektu: Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 5/24 i ul. Jedności Narodowej 47 (Cafe Równik)
e-mail: logopedia1952@wp.pl
Informacje szczegółowe udzielane są pod numerem telefonu: 609 061 894.
Więcej informacji o metodzie Dyna-Lingua M.S. znajdziecie pod linkiem https://dynalinguams.pl/

Powrót